Ännu en svensk vargdödad efter 1821

Sedan våra efterforskningar startade har vi redovisat flera dödliga vargattacker i Sverige efter 1821 då Gysingevagen härjade. Nu har det dykt upp ännu ett fall. Den 8 februari 1854 rapporterade Tidning för Wenersborgs Stad & Län om en 15-årig pojke som dödats av vargar runt Kölberget, Ny socken, söder om Malung. Ytterligare två personer rapporteras ha attackerats i samma socken.

Tidningen, som fått rapporterna från ”Elfdals pastorat” beskriver händelserna så här:

”Från Elfdals pastorat skrifwes, att wargarne under julen och i början av nya året warit alldeles förfärligt glupska här uppe. På hemmanet Kölberget i Ny socken invid Malungs hafwa de tagit lifwet af en gosse om 15 år, men flere personer kom till stället på gossens jemmerrop, så att wargarne, flere till antalet, icke hunno äta upp honom.

Då soldaten Graf från samma socken gick från kyrkan en helgdag under julen, angreps han på hemvägen af 6 à 8 wargar. Soldaten, som var klädd i uniform, hade bandoleret på sig, hvarifrån han tillgrep bajonetten, med hwilken han högg och stack omkring sig, men kunde ändå med möda komma ifrån dem till sin bostad några hundra alnar från bataljplatsen.

I hemmanet Mjönäs i samma socken kom en warg på ljusa dagen ända intill ladugården och skulle anamma en bock, som war utanför dörren, men bocken, som var stor och stark, stretade emot, och pigan kom med en skofwel och gaf wargen några slag öfwer hufwudet, då denne ändtligen släppte sitt tag och luffade så smått åt skogen under det han med ledsnad såg tillbaka. Flera sådana tilldragelser hafwa passerat här under början af året.”

 

 

 

Pojken från Kölberget är den tredje svensk som rapporterats som vargdödad efter år 1821. Vi har tidigare redovisat artiklar om en soldat som föll offer för vargar år 1830 och en kvinna som gick samma öde tillmötes år 1846. Det finns också en notering om ett dödligt vargangrepp i Kumla i mars 1821 som nedtecknats av då riksbekante prosten Muncktell, men detaljerna är tyvärr få.

Sammantaget visar detta att allt tal om att ”ingen dödats av vargar i Sverige sedan år 1821” (Gysingevargen) är en myt. Efter bara några månaders sökning och med god hjälp från våra historieintresserade läsare har dessa fall kommit i ljuset och det är inte omöjligt att fler kan återfinnas när arkivsökningarna nu går vidare.

Det bör i sammanhanget nämnas att även de Finska historieböckerna redovisat felaktiga uppgifter om landets vargoffer. Enligt den hittillsvarande sammanställningen så var 1881 det sista år då ett dödligt vargangrepp ägde rum i Finland, men våra efterforskningar har uppdagat att en sexårig flicka från Kuikkala blev uppäten av vargar så sent som i mars 1932.

 

[Table=24]

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se