Hur många vargar finns i Sverige?

Svar: 470-500 stycken.

Vi har hämtat fakta om den Euroasiatiska vargens numerär och utbredning i Sverige från Viltskadecenter: Varg i Sverige vintern 2010/2011. Två siffror i rapporten kan användas beroende på vilken beräkningsmetod som väljs:

Det lägsta antalet vargar inför 2011 års räkning är 219 stycken (34 stycken döda vargar avräknade) och det högsta är 266. Med en föryngring avses i statistiken fyra stycken överlevande valpar (en kull är egentligen 4-8 valpar). 2010 års föryngring, 28 kullar, gav alltså 112 tillkommande valpar som ingår i Viltskadecenters grundsiffra.

 

Antalet vargar är cirka 350-400

För 2011 beräknas föryngringen öka med 19%, dvs avrundat 33 kullar istället för 28. Det ger för året 132 tillkommande vargar (33 x 4 valpar). Med andra ord är antalet vargar i Sverige antingen 351 eller 398 individer inför vintern 2011/2012. För att undvika överdrifter i materialet har vi valt den lägsta siffran i alla beräkningar på Vargfakta.se.

När det gäller beräkning av den framtida vargstammen (se Vad är en föryngring?) har vi dessutom lagt till en ytterligare mortalitetsfaktor på -13,4% med föregående års valpar inkluderade, men det behöver alltså inte göras för 2011 eftersom dödligheten är konstaterad. Så fort de nya definitiva inventeringsrapporterna publiceras kommer vi att justera våra siffror efter dem.

2012 år preliminära rapport från Viltskadecenter och vår kommentar hittar du här.

Ytterligare en artikel som belyser vargstammen under 2012 hittar du här.

 

2011 års vargstam jämfört med av regeringsbeslutet

Svart i bilden representerar de 210 vargar som Riksdagen beslutat om. Den röda delen är överskottet, 141 vargar. Det var alltså 67% fler än ”taket” redan när beslutet upphävdes den 17 augusti 2011.

 

Antal vargar i Sverige enligt Viltskadecenter.Den svenska vargstammens utveckling under perioden 1998/99 – 2010/11 (före tillägg för föryngring) baserat på antalet stationära individer. Kurvan visar medelvärdet av minimi- och maxantalet stationära vargar under inventeringsperioden. Källa: Viltskadecenter.

 

Sveriges vargkarta.

Vargstammen är inte jämnt utspridd över landet, utan koncentrerad till mindre än 25% av Sveriges yta.

 

Viltskadecenter bildades 1996 och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Uppdragsgivare är Naturvårdsverket. Viltskadecenters främsta mål är att bidra till att begränsa skador som orsakas av fredade viltarter, som stora rovdjur, tranor och gäss. Sedan starten 1996 har Viltskadecenters verksamhet vuxit från en halv tjänst till 11-12 tjänster. Tidigare kom huvuddelen av finansieringen av Viltskadecenters verksamhet från Viltskadeanslaget, som administreras av Jordbruksdepartementet (numera Landsbygdsdepartementet) via Naturvårdsverket. Från och med verksamhetsåret 2004 finansieras Viltskadecenter med medel från ”Anslaget för biologisk mångfald”, som administreras av Miljödepartementet via Naturvårdsverket.

 

Category: Okategoriserade · Tags: , ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se