Hur påverkar jakt på 18 vargar stammen och tillväxten

Om uppgifterna till SR Ekot stämmer om att 9 reproducerande par skall skjutas kommer det framförallt att påverka vargstammen tillväxt och inte så mycket dess nuvarande omfång.

Uppgifter till SR Ekot gör gällande att Naturvårdsverket kommer besluta om genetisk urvalsjakt på totalt 18 alfadjur inom 9 revir. Att skjuta 18 vargar kommer inte påverka stammens omfattning så mycket som det kommer att påverka tillväxten.

En uppskattning av vargstammens omfattning i skrivande stund är att det handlar om cirka 400 vargar. Inventeringen vintern 2011/2012 beskrev omfånget i intervallet 230-300 individer. Samtidigt skrev man att inventeringen inte var av särskilt god kvalitet då snöförhållandena inte var de bästa.

Med den lägsta siffran i rapporten, 230 individer och 30 föryngringar 2012, får vi en total om 350 vargar som lägst. Om de är 300 till antalet innan valparnas nedkomst blir de 420 totalt. Således är den möjlig population i nuläget 350 till 420 vargar givet antagandet om föryngringstillväxten från föregående år.

Med samma tillväxt i antalet föryngringar är det troligt att vi under våren 2013 hade att vänta minst 35 föryngringar och således minst 140 överlevande vargar i oktober 2013.

Vargstammens omfattning skulle då bli i intervallet 440-560.

 

9 färre vargkullar

Förutsatt att de 9 vargpar som skall skjutas hade för avsikt att reproducera sig kommer årets tillväxt att minska med 36 vargungar. Lägger man till de 18 vuxna minskas vargstammen totalt med 54 vargar.

Utan att beakta övrig dödlighet, utom för vargungarna som finns medräknat i koefficienten 4 överlevande, har vi ett möjligt intervall om 386-506 vargar efter att årets vargföryngringar avslutats.

Räknar man av den historiska mortaliteten om cirka 13 procent från grundpopulationen om 350-420 hamnar vi i intervallet 304-365 innan föryngringarna 2013.

En relativt säker beräkning blir således att vargstammen under 2013 kommer att omfatta 390-451 vargar efter att vargjakten genomförts.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se