Länsstyrelsen i Dalarna kritiseras hårt för rovdjursförvaltning

Fler ansluter till kritiken om att Länsstyrelsen i Dalarna inte arbetar för innevånarnas bästa vad beträffar rovdjurens närvaro.

Länsstyrelsen i Dalarna är tyvärr mer eller mindre känd för att vara oerhört restriktiv när det kommer till skyddsjakt på varg. I stället har man bland annat föreslagit att använda gummikulor trots att utgången av sådana är såväl oviss som riskabel.

Vi har tidigare skrivit om hur innevånare och riksdagspolitiker riktat skarp kritik mot länsstyrelsens hantering av skyddsjaktsärenden. Ulf Berg (M) lär ha sagt till landshövding Maria Norrfalk att det verkar som att det krävs att en ren dödas i Dalarna för att skyddsjakt på varg skall beviljas. Människors oro eller dödade tamdjur är normalt inte tillräckliga skäl för att avliva varg om Länsstyrelsen i Dalarna får bestämma.

Vi drar oss till minnes hur vargforskare Olof Liberg uttryckte sig i en intervju i SVT strax efter att en djurskötare dödats av varg på Kolmården.

– När det gäller vilda vargar är vi väldigt noggranna i Skandinavien att så fort vi får varg som visar tendens att bli för van med människan, så avlivas den så fort det går. Det är för att undvika att få vargar som vänjer sig vid människan. Då blir de farliga.

Om Länsstyrelsen i Dalarna skulle följa Libergs rekommendationer om hur närgångna vargar skall hanteras hade många skyddsjaktsansökningar i Dalarna tillstyrkts och inte avslagits som varit det förhärskande utfallet inom länet.

 

Lokala organisationer reagerar

Den senaste tidens omfattande vargangrepp på fäbodar har nu fått LRF Dalarna och SJF Dalarna att reagera. De har i en gemensam skrivelse till Maria Norrfalk deklarerat att agerandet i skyddsjaktsärenden är oacceptabelt.

Nedan följer skrivelsen i sin helhet;

 

”Länsstyrelsen Dalarnas agerande i skyddsjaktsärenden avseende varg är oacceptabelt

Vargstammen i Dalarna är sedan länge långt större än vad som är acceptabelt ur bland annat tamdjursägare-, markägare och jägarperspektivet. Det är också oacceptabelt att Länsstyrelsen Dalarna gång på gång avslår de välgrundade skyddsjaktsansökningar på varg som inlämnas.

Inom renskötselområdet samt vid något tillfälle med särskilt oskygga vargar har skyddsjakt beviljats men det räcker inte.

På kort tid har nu vargar angripit fyra fårbesättningar och där angreppen skett i fyra olika fäbodar. Totalt har närmare 40 får dödats. Det är också klarlagt att angreppen skett inom ett och samma vargrevir. Vargar har också tidigare i år angripit och dödat både får och jakthundar.

Detsamma har skett dessförinnan, under en lång rad av år.Vi anser att Länsstyrelsen Dalarnas myndighetsutövning – där Landshövdingen är ytterst ansvarig – inte på något sätt rimmar med lagstiftningen och den politiska intentionen att en grundläggande förutsättning vid förvaltningen av varg är att medborgarna skall känna förtroende för myndigheterna och för de åtgärder som används.

Vi anser vidare att Länsstyrelsen inte på något sätt värnar länets landsbygdsbefolkning och dess näringar med sin bristande vargförvaltning, i form av utebliven skyddsjakt, utan istället gömmer sig bakom en tolkning av ett regelverk som inte på något sätt är relevant.De senaste vargattackerna och även tidigare kommer få konsekvenser för bevarandestatusen för de värdefulla livsmiljöer som särskilt fäbodbruket bidrar till att upprätthålla.

Vi kräver nu att Landshövdingen omedelbart agerar och tillser att skyddsjakt medges på berörda vargar i det aktuella vargreviret och därefter tydligt klargör att en inriktningsförändring kommer att ske inom Länsstyrelsen Dalarna avseende skyddsjaktsbesluten på varg – detta är fullt möjligt med nuvarande nationella och internationella regelverk och dessutom också den Svenska politikens intention.

Orsa och Falun 2012-08-16

Martin Moréus, ordförande LRF Dalarna

Thomas Björklund, ordförande Jägareförbundet Dalarn

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se