WWF ljuger om kommande vargjakt

Genom att undvika fakta ger Världsnaturfonden WWF en annan bild av den planerade jakten på varg. De påstår att en femtedel av vargarna riskerar att skjutas 2015. Sanningen är snarare var åttonde. Den 28 november meddelar WWF via pressmeddelande att de ”kritiserar största vargjakten i modern tid”. Bland skälen till deras kritik uppger de att […]

Samtliga misstänkta i ”Lillhärdalsmålet” frikända

Efter vad som måste upplevas som en evighet för de misstänkta kom så domen i Mora tingsrätt. Två och ett halvt år efter händelse förklarar rätten att de inte finns bevis för att illegal vargjakt bedrevs. Det var för drygt 2,5 år sedan som fem män greps i trakterna av Lillhärdal. Gripandet skedde under stort […]

Category: Nyheter · Tags: ,

Kammarrätten underkänner beslut om licensjakt efter 16 vargar

Via pressmeddelande förklarar Kammarrätten att de underkänner Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter 16 vargar under 2013. En jakt som ämnade sänka graden av inavel. Den jakt som startades i januari 2013 med syfte att plocka bort individer ur revir med högre grad av inavel stoppades som bekant redan efter det att tre vargar fällts. Nu, […]

WWF, SnF och SRF skriver till EU om vargjakten

Knappt hade bläcket hunnit torka på beslutet om regionalisering av rovdjurspolitiken och nödvändig beståndsreglerande jakt, innan trojkan av vargintresserade miljöorganisationer skriver till EU. Dagen efter att Naturvårdsverket presenterar sin förvaltningsplan kring rovdjur och den regionalisering och beståndsreglerande jakt som där finns, skriver trojkan av vargintressenter till EU-kommissionären, Janez Potočnik och ber om hjälp. Att Janez […]

Värmlands länsstyrelse bekymrade över miniminivåer

Naturvårdsverkets beslut om hur många vargföryngringar Värmland skall ha, är 60 procent högre än vad länet själv kommit fram till. Naturvårdsverket har idag fastställt miniminivåer för bland annat varg i de tre rovdjursförvaltningsområdena och dess ingående län. Den fastställda miniminivån för Värmlands län är 11 vargföryngringar. Nivån skiljer sig markant från det förslag som Länsstyrelsens […]

Länsstyrelserna i Mellansverige fattar beslut om licensjakt på varg

Naturvårdsverket har nu överlämnat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Det är därmed länsstyrelsen som bedömer om det finns utrymme för licensjakt och om kriterierna för licensjakt är uppfyllda. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013. Sedan riksdagen […]

Åtta landshövdingar i gemensam kritik mot Naturvårdsverket

Åtta landshövdingar riktar gemensam kritik mot Naturvårdsverkets planer för hur vargen skall förvaltas. Kritiken är fullt befogad om man hoppats på väsentligt färre vargar. Det torde vara tämligen unikt att åtta landshövdingar går samman i en kritisk skrivning till Naturvårdsverket. Verkets generaldirektör, Maria Ågren säger i dag i ett pressmeddelande att hon ”har stor förståelse […]

Vargrevir i Södermanland?

Radio P4 Sörmland rapporterar om att Länsstyrelsen i Södermanland sett tecken på att en vargetablering är på gång inom länet. Söder om Mälaren har vargobservationerna duggat relativt tätt under året. Nu meddelar Länsstyrelsens rovdjursförvaltare, Per Folkesson att man identifierat såväl en hona som en hane vilket i sin tur kan leda till en etablering. Per […]

Skyddsjakt på hundangripande varg ej tillstyrkt, Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna avslår sin vana trogen, en ansökan om skyddsjakt på varg som angripit och dödat hundar. Skadan är inte stor nog anser myndigheten. Ägaren till den Hamiltonstövare som attackerades av varg från Gimmenreviret har ansökt om skyddsjakt på vargen. Samma varg låg sannolikt bakom det dödliga angreppet mot en annan stövare utanför Sågmyra. […]

Naturskyddsföreningen kritisk till föreslagen vargnivå, Västmanland

Västmanlands läns viltförvaltningsdelegation har kommit fram till att en miniminivå om en vargföryngring räcker för länet. Naturskyddsföreningen är av en annan uppfattning. I takt med att respektive viltförvaltningsdelegation konfererar om antalet vargföryngringar i respektive län står det också klart att det framgent blir färre vargar i nuvarande utbredningsområde. För Västmanlands del anser man att nuvarande […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se