”Tivedenvarg” skjuten

En avkomma till de båda inplanterade vargarna i Tiveden har skjutits. Vargen fälldes under skyddsjakt i Jämtland, långt från Tiveden. Naturvårdsverket meddelar att en avkomma till de inplanterade vargarna i Tiveden fällts under en skyddsjakt i renbetesområde på gränsen mellan Jämtland och Dalarna. Vargen befann sig i kalvningsland för renskötseln och risken för allvarliga skador […]

Rovdjursspårare en allt större kostnad för Västra Götaland

Västra Götaland avisera att de tio rovdjursspårare de har inte räcker till. Ytterligare två behövs för att täcka länets samtliga kommuner menar länsstyrelsen. Att spåra och kvalitetssäkra rovdjur blir i takt med stammarnas tillväxt en betydande arbetsinsats för respektive länsstyrelse. Västra Götaland har tio rovdjursspårare men det räcker inte till för att täcka upp länets […]

”Inget känt vargpar” nytt säljargument av mäklare

Vid försäljning av  skogs- och lantbruksenheter används helt riktigt jakten som ett säljargument. Kunskaperna om att varg kraftigt försämrar möjligheterna till jakt är nu kända och avsaknaden av varg används då som säljargument. I ett aktuellt säljprospekt för en större skogsfastighet syns ett relativt nytt säljargument, nämligen ”inget känt vargpar i området”. Argumentet återfinns under […]

Category: Nyheter · Tags: ,

Svalt intresse för insamling till den fria vargen

Naturskyddsföreningen samlar inte enbart in pengar genom breda kampanjer utan låter även medlemmar starta egna insamlingsprojekt på internet. Intresset tycks dock svalt. Att Naturskyddsföreningen har god ekonomi och en stadig ström av intäkter ur allmänna skattemedel hindrar dem inte från att samla på sig mer pengar. De centrala och rikstäckande kampanjerna om hur man genom […]

Halv miljon i extra stöd för ”inplanterade vargar”

Människor runt omkring Tiveden har sedan inplanteringen väntat på svar om ekonomisk ersättning. Sent omsider har Naturvårdsverket medgivit stöd om 500 000 kronor. Inplanteringen av två vargar i Tivedens nationalpark skapade en intressant debatt om ansvar, följder och ekonomisk ersättning. Inte för att vargarna i Tiveden gör större eller mindre skada än andra vargar utan […]

15-20 miljoner till rovdjursstängsel 2014

Jordbruksverket meddelar att de tar 15-20 miljoner av icke förbrukade medel ur landsbygdsprogrammet för att tillgodose behovet av rovdjursstängsel. Pengar som inte förbrukats under föregående programperiod i det så kallade landsbygdsprogrammet kommer att användas som bidrag till rovdjursstängel. Jordbruksverket meddelar att det handlar om 15-20 miljoner kronor som då i stället finns till hands under […]

241 miljoner i offentliga bidrag till Världsnaturfonden WWF

Stiftelsen Världsnaturfonden WWFs näst största intäktskälla är bidrag ur offentliga medel. På fem år bidrog staten med 241 miljoner kronor till den privata stiftelsen. Att djur- och naturskydd är verksamheter som omsätter stora pengar är kanske inte bekant för allmänheten. Vid en genomgång av den privata stiftelsen Världsnaturfonden WWFs årsredovisning från 2012 framkommer att stiftelsen […]

343 miljoner i statliga bidrag till Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen erhöll under perioden 2007 till 2012 inte mindre än 343 miljoner kronor i bidrag från statliga myndigheter. Andelen statliga bidrag är kraftigt stigande. Vid en genomgång av den ideella miljöorganisationens årsredovisningar från 2007 till 2012 framträder bilden av en intresseorganisation där allt större del av finansieringen kommer via skattsedeln och inte via medlemmarnas avgifter. […]

Naturskyddsföreningen fick 85 miljoner i statliga bidrag

Svenska Naturskyddsföreningen fick under 2012 inte mindre än 85 miljoner kronor i bidrag av staten. Det är nästan tre gånger så mycket som medlemsavgifterna om 32 miljoner bidrog med till verksamheten. Miljöorganisationer beskrivs oftast som ideella sammanslutningar helt utan vinstintressen. Denna beskrivning syftar främst till att friställa organisationerna från politiska eller industriella intressen som i […]

Rovdjursföreningen mister ytterligare bidrag

Rovdjursföreningen fick inte söka verksamhetsbidrag om en miljon kronor inför 2014. Inte heller ansökan om projektbidrag fick stöd av Naturvårdsverket. I förhållande till Rovdjursföreningens faktiska storlek har man genom åren haft imponerande ekonomiska krafter främst i form av bidrag från staten. Detta har bland annat lett till ett kansli med drygt fem heltidsanställda vilket får […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se