Myter i vargdebatten

Känslorna styr när människor uttalar sig i vargfrågan oavsett vilken sida de står på. Det blir speciellt tydligt i tidningarnas kommentarsfält och på vissa bloggar. Inte sällan görs uttalanden som har stor sprängkraft. Så länge dessa bygger på faktiska förhållanden är det vitaminer för debatten, men vanligare är tyvärr de hemsnickrade ”sanningar” som sprids och bidrar till en mytbildning bortom all vett och sans.

Vi har bestämt oss för att granska dessa myter. Gå in regelbundet och se efter vad vi hittat. Den som upplever att något därute är en myt och vill att vi ska titta lite närmare på den är välkommen på myter@vargfakta.se. Se till att vara kortfattad. Det mesta går att summera i en enda mening.

 

 • Filmade vargflock från traktor, Tyskland
  Från traktorhytten filmade lantbrukaren John Helge en vargflock om fem individer, morgonen den 26 mars. Han är glad för att ha fångat ”vargarnas naturliga beteende” på film. Att möta en vargflock är av förklarliga skäl inte samma sak som att möta en ensam varg. Nyligen mötte en tysk kvinna en flock vargar när hon var ute ...
 • Naturskyddsföreningen kritisk till föreslagen vargnivå, Västmanland
  Västmanlands läns viltförvaltningsdelegation har kommit fram till att en miniminivå om en vargföryngring räcker för länet. Naturskyddsföreningen är av en annan uppfattning. I takt med att respektive viltförvaltningsdelegation konfererar om antalet vargföryngringar i respektive län står det också klart att det framgent blir färre vargar i nuvarande utbredningsområde. För Västmanlands del anser man att nuvarande nivå om ...
 • Peter Egardt felinformerad om vargangrepp mot människor
  Peter Egardt, landshövding i Uppsala Län och tidigare ordförande i vargkommittén uttalar sig i lokalpressen om nytt vargrevir. Angående vargars benägenhet att angripa människor är han dock felinformerad. Att vargar angriper människor är ett faktum som förvånansvärt få är beredda att acceptera. Det har sagts så ofta i svensk press att det för de allra flesta ...
 • Hoppande varg fångad på film, Rumänien
  Fårägaren misstänkte att en tvåbent tjuv tog hans lamm om nätterna och satte därför upp en kamera. Det visade sig vara en varg som hoppade in i hagen och ut med ett lamm i taget. Kilyén Sándor installerade egentligen övervakningskameran i fårhagen som skydd mot tvåbenta tjuvar efter att lamm plötsligt började försvinna. Att vargar skulle ...
 • Hur många vargar skall vi ha?
  Det råder en spridd uppfattning om att riksdagen beslutat om en vargstam om 170 till 270 individer. Det är en felaktig tolkning på flera plan. 330 vargar är golvet. Efter att riksdagen röstade igenom en ny rovdjurspolitik i december 2013 har medierna med få undantag meddelat att vargstammen efter beslutet skall begränsas till allt mellan 170 ...
 • Okunnigt om vargstammens tillväxt från Aftonbladet
  Aftonbladets Eva Franchell oroar sig i onödan inför de påstådda effekter en ny rovdjurspolitik kommer att betyda för vargstammen. Enkelt matematik är inte sällan en tillgång för att stilla oro. I en krönika den 10 mars ondgör sig Aftonbladets Eva Franchell över politiker och jägareorganisationer som strävar mot någon form av förvaltning av rovdjuren i allmänhet ...
 • Närgången varg i Riala kan komma att skjutas
  Länsstyrelsen i Stockholm överväger att avliva en varg i Riala som gjort flera närmanden mot människor och hundar de senaste veckorna. I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Stockholm meddelas att den närgångna vargen i Riala uppfört sig oönskat och att avlivning övervägs. Två uppmärksammade närmanden mot människor på promenad med sina hundar har uppmärksammats särskilt – ...
 • Varg minskar den biologiska mångfalden
  Påståendet om att vargen ökar den biologiska mångfalden har funnits lika länge som vargdebatten. Kritiker har hävdat att det snarare är tvärtom och nu ger fler och fler kritikerna rätt. Bland den kritiskt lagda allmänheten har argumentet om att vargen ökar den biologiska mångfalden inte funnit många anhängare. Bland forskare och experter har man dock varit ...
 • Vargens påverkan på ekosystemet inte alltid positiv
  Ett centralt argument för frilevande varg har varit de trofiska kaskadeffekter som sagts uppstå i spåren av en ny toppredator. Vargforskaren David Mech ifrågasätter riktigheten i detta argument i en vetenskaplig artikel publicerad 2012. Rubriken ”Riskerar vetenskapen att helgonförklara vargen?” är inledningen till en vetenskaplig artikel som kritiskt granskar några bärande argument och återkommande ”sanningar” om ...
 • Vargar är naturligt skygga
  Med flera vargar i Sverige har onekligen också flera haft det tvivelaktiga nöjet att möta dem på nära håll. Det har förts fram som en sanning att vargar skulle vara skygga till sin natur. Verkligheten tecknar en annan bild. I takt med att vargstammen breder ut sig över mellansverige har fler och fler haft det tvivelaktiga ...
 • Skolvargen fullt frisk och vid god kondition
  En vanligt förekommande förklaring till närgångna eller oskygga vargar är att de på något vis skulle vara sjuka. Spekulationer om huruvida ”skolvargen” mådde dåligt kan nu läggas på hyllan – han var fullt frisk och välnärd. I likhet med andra döda och upphittade vargar skickades skolvargen till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion efter det att den ...
 • ”Endast rabiessmittade vargar anfaller människor!”
  Vargens förespråkare hävdar ofta att endast rabiessmittade vargar anfaller människor. Det är fel, visar internationell forskning. Att vargen ser människan som föda, så kallade predationsangrepp, är lika vanligt i stora delar av världen. Vid genomläsning av statliga rapporter och statistik som publicerats av välkända forskare som Hans Kruuk*, Will Graves** eller Michail Pavlov*** framgår att det ...
 • Närgångna vargar fullt normalt
  Länsstyrelsen i Västmanland med Pierre Ahlgren i spetsen avfärdar myten om vargen som en skygg individ. Tvärtom är närgångna vargar fullt normalt. Det är ett helt nytt sätt att beskriva vargens beteende. Med anledning av den aktuella vargkontakten i Skultunareviret där Anna Simonsson jagade bort en varg från sin tomt när hon rastade sina fyra hundar ...
 • Ännu en svensk vargdödad efter 1821
  Sedan våra efterforskningar startade har vi redovisat flera dödliga vargattacker i Sverige efter 1821 då Gysingevagen härjade. Nu har det dykt upp ännu ett fall. Den 8 februari 1854 rapporterade Tidning för Wenersborgs Stad & Län om en 15-årig pojke som dödats av vargar runt Kölberget, Ny socken, söder om Malung. Ytterligare två personer rapporteras ...
 • Vargforskaren: ”Vilda närgångna vargar avlivas så fort det går”
  I takt med att media söker förklaringar till händelsen i Kolmården avlöser vargexperterna varandra med lämpliga svar. Vargforskaren Olof Liberg, uttalar sig i SVT om en rovdjursförvaltning som tyvärr inte existerar i Sverige. De expertutlåtanden som följt på gårdagens dödliga vargangrepp i Kolmården har innehållit en del felaktigheter som vi belyst och bemött. Genom våra sammanställningar ...
 • Vargforskare använder missvisande statistik
  I en intervju i SR P4 Väst den 1 juni berättar vargforskaren Jens Karlsson, Grimsö, om arbetet med att ta fram nya typer av skyddsvästar för hundar. Där framkommer tyvärr en del statistiska missförstånd som vi tagit upp tidigare här på Vargfakta. Först och främst är vi tacksamma både för Jens Karlssons och hundskyddsföretagens engagemang. Bättre ...
 • Den skandinaviska vargen är en myt
  Få termer är så vitt spridda som ”den skandinaviska vargen”. Men enligt vargforskarna finns det ingen sådan. Den är en myt. Det började redan under 1990-talet med mediadebatter om hur man skulle förvalta ”den svenska vargen” i förhållande till ”andra vargstammar”. Så vidgades diskussionen till att handla om vargens territorium och stöduttryck som Skandinaviska eller rent ...
 • Håkan Sand år 2002: Det är en myt att vargar dödar sjuka älgar
  Håkan Sand, vargforskare vid Grimsö uttalade sig om vargars matvanor i samband med en forskningsrapport genomförd i Sverige redan 2002. Redan då var det klarlagt att varg inte nödvändigtvis dödar sjuka och svaga älgar. Sveriges Radio intervjuade Håkan Sand i december 2002 med anledning av en studie om vargens matvanor som gjorts i Tyngsjö, på gränsen ...
 • Tröttsam mytbildning kring ”försvinnande vargar”
  I höstas kom vargspårarna Mats Rapp (Dalarna) och Daniel Hansson (Gävleborg) med utspelet att vargar tjuvskjuts och försvinner i stora antal. Det dementerades av både forskare, länsstyrelser och SVA, men nu är ryktet tillbaka – i radio den här gången. Många minns säkert artikeln i Expressen i höstas där vargspårarna Mats Rapp och Daniel Hansson gick ...
 • Tre månader med åratal av myter
  Sedan vi startade Vargfakta har en av våra huvuduppgifter varit att granska all sentida varginformation som publicerats. Även om varg är en ganska ny företeelse i Sverige är det ett digert material med många olika källor, nedtecknat under framförallt 1990-2000-talen. Redan tidigt i läsningen av diverse varglitteratur, artiklar och internetsajter stod det klart för oss att ...
 • Fallet Kynna väcker skepsis om statistik på illegal jakt
  Trots hundratals mantimmar och sändarspårning gick vargtiken Kynna knappt att få tag i. Det kan ses som ett misslyckande för en av de mest mediebevakade jaktinsatserna i modern tid. Men det ger också anledning att ifrågasätta statistiken om illegal jakt på varg. Den från Norge invandrade varghonan ”Kynna” orsakade snabbt förluster för fåruppfödarna i Kronobergs län. ...
 • Rovdjursturism i perspektiv
  En av de möjligheter större vargpopulationer tros ge är rovdjursturism. I Finland sägs rovdjursturismen omsätta uppemot 60 miljoner kronor årligen, men hur är det i Sverige? Vargfakta har läst en rapport från Naturvårdsverket. Begreppet Rovdjursturism faller inom konceptet Ekoturism, dvs en turism som ser men inte rör, som lämnar minimala spår; den typ av turism tänkande ...
 • Vargfakta.se: Inga länsstyrelser går på Mats Rapps linje.
  I ett utspel under måndagen påstod vargspåraren Mats Rapp (Dalarna) och Daniel Hansson (Gävleborg) att den illegala jakten på varg ökar i Sverige. Alltså tvärtemot den forskningsrapport som nyligen presenterades av Världsnaturfonden. I måndagens kontroversiella uttalande om tjuvjakt på varg nämner Mats Rapp bland annat att ”Vi är helt överens på länsstyrelserna om att den illegala ...
 • KTH: Tamhundens anfader är kines
  Dagens hundar stammar inte alls från skandinaviska vargar som tämjdes av vår ursprungsbefolkning – det påvisade Uppsala Universitet vid en DNA-analys av skandinaviska stenåldershundar redan år 2008. Kungliga Tekniska Högskolan gav sig ändå djupare ned i genetiken och spårade våra hundar ända till Sydostasien. Det som sysselsatt många forskare det senaste decenniet är vår egen tamhund ...
 • Stenåldershunden inte skandinavisk varg
  De nordeuropeiska hundraser som finns i dag har inte sitt ursprung i skandinavisk varg som man tidigare trott. En studie från Uppsala Universitet , som publicerats i BMC Evolutionary Biology , visar nämligen att stenåldershundarna inte var besläktade med lokala vargar, utan snarare med redan tämjda hundar från andra delar av världen. Tidigare undersökningar har visat ...
 • ”Problemindividen” ännu en myt
  Länsstyrelsen i Dalarna har avslagit begäran om skyddsjakt i Homnareviret. Motiveringen är man inte kan fastställa att det är en viss vargindivid som angripit alla hundarna. Men enligt Viltskadecenter som utför besiktningar och har mest erfarenhet av vargangrepp i Sverige, är det vedertagna begreppet ”problemindivider” en myt. Viltskadecenter lyder under SLU, agerar på uppdrag från Naturvårdsverket ...
 • ”Vargen tar bara sjuka och skadade djur!”
  Det kan tyckas onödigt att ta upp den här myten eftersom så många svenska tamdjursägare fått se sina friska oskadade djur bli vargoffer, och det i sin tur har beskrivits i varenda tidning i landet de senaste åren. Likafullt används ”faktoiden om vargens etiska jakt” fortfarande som ett balsam för att försöka mildra människors syn ...
 • ”Norge har det samme problemet som deg!”
    Det gäller att ha täckning för sina påståenden och den som vill använda vargnationen Norge som missil i debatten bör sikta noga för att inte missa målet och landa i mytträsket. En miljömedveten norrman menade uppbragt att ”folk sutrer for mye om ulver i Sverige”, att Norge också har ett stort antal vargar och att den ...
 • Vargens matrester – en stor fördel för andra predatorer
  Vargen har som bekant en jaktlust som vida överstiger den egentliga hungern och behovet av proteiner. Inom varje område där vargen jagar finner människor övergivna djurkroppar där väldigt lite faktiskt gått till direkt föda. Man kan välja att se på vargens jaktexcesser ur flera perspektiv. Man kan se det som ett resursslöseri av högvärdiga proteiner och ...
 • ”De flesta vargvalpar dör för tidigt ändå, vi kan inte ha jakt också!”
  Media har stor del i mytbildningen här då de gett intryck av att en föryngring är lika med en vargvalp. Då är det lätt att vissa människor reagerar negativt om 28 föryngringar nämns och det sedan meddelas att jägare kommer att skjuta minst 27! Men låt oss umgås med verkligheten en stund:  En föryngring är lika ...
 • ”Svensk vargjakt strider mot EU:s habitatdirektiv!”
    Hur myter kan uppstå trots att det finns konkreta fakta att tillgå är ett mysterium, men vissa agitatorer utnyttjar att deras högljudda uttalanden sällan kontrolleras. Låt oss granska påståendet om att ”Sveriges vargjakt strider mot EU:s habitatdirektiv” som ropades ut tretton gånger på dussinet efter den gångna vinterns jakt. Vid jämförelse med de skrifter som det ...
 • ”Finland fälldes ju i EU-domstolen!”
    I debatten påstås ofta att Finland fälldes i EU-domstolen för skyddsjakten på varg. Det är inte sant. Ännu en myt som sprids av dem som tror sig kunna gynnas av den. Fakta visar något annat – att Finland friades. EU-domstolen var mycket riktigt inkopplad då anklagelsen var ”Fördragsbrott – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer – Vilda ...
 • ”Vargen var här först!”
  Det är ett av de vanligaste inläggen på tidningarnas kommentarsutrymmen då vargens rätt att leva fritt har ifrågasatts i någon artikel. Det är också ett vilseledande påstående, för det finns inga belägg för att rovdjuren kom hit före oss människor. Det här är ungefär vad man kunnat påvisa: Den biologiska ordningen vid nyetablering på vår jord ...
 • ”Hundattacker mot tamdjur är ett större problem än vargangrepp!”
  Ja, lösa hundar som attackerar tamdjur är ett problem, men att påstå att det är större än vargproblemet är helt grundlöst. Det finns nämligen ingen officiell statistik för antalet hundangrepp i Sverige. Att lokalt drabbade djurägare ibland omskrivs i tidningarna räcker inte för att utnämna hundangrepp till ett nationellt problem. Varje hundangrepp måste bokföras och läggas ...
 • Naturen sköter sig bäst själv
  Ett inte helt ovanligt argument och begrepp i debatten kring varg är att naturen egentligen utvecklas bäst om människan låter den vara. Det är en intressant tanke men den brottas onekligen med en rad hinder för att ha något egentligt värde mer än ur ett filosofisk perspektiv. Utgångspunkten för begreppet natur är allt som inte är ...
 • ”Vildsvin attackerar fler hundar än vargen!”
  Jaha, så var det dags igen. Jämförelser mellan äpplen och päron. Nu gäller det ett inslag i Sveriges Radio P4 den 23 februari 2011. Där hävdas att det är betydligt vanligare att jakthundar skadas av vildsvin än av vargar. Hur då vanligare? frågar vi oss. Men samma felaktiga slutsatser har dykt upp när man jämfört risken ...
 • ”Det är bara revirmarkerande vargar som angriper hundar!”
  Skador och dödsbringande bett från varg är ett växande problem för Sveriges hundägare. Från att tidigare i första hand ha drabbat jakthundar börjar vargarnas påverkan märkas även i andra områden än skogen. Hundar som tas på gårdsplanen eller villatomten, ibland några meter från ägaren, blir allt vanligare liksom skaderapporterna. Av statistiken kan följande utläsas: 1. Ökningen av ...
 • ”Ingen har blivit vargdödad på minst 100 år! Vargar är skygga och ofarliga!”
  Den som uttalar sig om den svenska vargens lågmälda framtoning under 1900-talet bör notera att vi inte haft någon vargstam alls i Sverige under det gångna seklet. Det fåtal vargar som dykt upp någon enstaka gång har inte kunnat påverka något överhuvudtaget. Så enkelt är det. Vargpopulationen i Sverige nådde sin toppnivå under 1830-talet – en ...
 • ”Sverige har gott om plats för varg!”
  Sverige har gott om plats för många saker, men varg verkar inte vara en av dem.  Ett vargens Sverige utgör nämligen som mest 45% av landets yta. År 2007 antog FN en urfolksdeklaration som bland annat erkänner samernas rätt till självbestämmande samt rätt att äga, bruka och kontrollera land och naturresurser. Landområden som samer traditionellt brukat ...
 • ”Det är ju ändå bara jakthundar som stryker med!”
  Rubriken är tagen direkt från en tidnings kommentarsfält och är ett mycket oempatiskt bidrag till mytbildningen om hur jägare antas behandla sina hundar, samt att jakthundar inte är fullvärdiga familjemedlemmar som sina kusiner sällskapshundarna. Jakthunden benämns visserligen ofta som ”jägarens verktyg” men det är ändå inte en skiftnyckel vi talar om. En jakthund är en hund ...

 

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se