Vargen och ekonomin

Rovdjur påverkar den lokala ekonomin på många plan. Mervärden kan försvinna då intressen och vissa näringar inte längre kan tillvaratas och följden blir att dynamiken i landsbygdsekonomin minskar. I denna kategori tittar vi på direkta och indirekta kostnader för frilevande varg där människor bor och har sin utkomst.

 

 • Varg orsakar stora ekonomiska skador 2015/04/30
  Vargstammen öster om Bajkalsjön medför stora ekonomiska skador för befolkningen och dess jordbruksföretag. För 2015 beräknas kostnaderna bli drygt 70 miljoner rubel. Centrala och övriga agrara miljöer i Ryssland är i många avseenden ekonomier som har stark förankring i brukandet av jorden. Förekomsten av rovdjur har därför direkta konsekvenser för regionernas ekonomier. I Burjatien, precis öster ...
 • Vargangrepp frestar på budget i Minnesota 2015/04/08
  Vargarnas ständiga angrepp på tamboskap i Minnesota, USA ger ett allt större avtryck i budgeten. Redan nu är årets budget för rovdjursskador förbrukad. ABC News återger i ett reportage de kostnader som kommer med frilevande varg. För delstaten Minnesota, sedan länge ett vargberikat område, har kostnaderna skenat i takt med vargstammens tillväxt och de naturliga bytesdjurens ...
 • Finskt förslag om skottpengar och andelar i vargrevir 2015/02/09
  Nya förslag på hur varg skall förvaltas kommer från finska Naturresursinstitutet. Förslaget inbegriper såväl skottpengar som möjligheten att köpa andelar i vargrevir. Finska Naturresursinstitutet bereder ett okonventionellt förslag på hur vargen skall förvaltas utifrån perspektivet att naturen är en resurs som skall brukas. Finska Notisbyrån uppger bland annat att ”störande vargar” skall jags och att skottpengar ...
 • Nästan 1 000 nötdjur vargdödade, Ryssland 2015/02/09
  Vargproblemen runt Bajkalsjön i mellersta Ryssland är alltjämt ansträngande för lokalbefolkningen. Nu efterfrågas krafttag mot vargen av lokala politiker. Varje år rapporterar vi om omfattande vargangrepp på tamboskap i främst mellersta Ryssland. Vargstammen har sedan Sovjetunionens sammanbrott varit på stadig tillväxt efter att återkommande nationella program för rovdjursbekämpning upphört. Lokala politiker i Agin, öster om Bajkalsjön uppmärksammas ...
 • Kraftigt ökande kostnader för vargangrepp, Värmland 2014/12/15
  29 dokumenterade vargrevir går inte omärkt förbi Värmlands tamdjur. Detta kan konstateras efter att kostnaderna för viltskador ökat med mer än 2 000 procent på tre år. Värmlands Folkblad rapporterar om en dramatisk ökning av kostnaderna för angrepp av rovdjur. Ökningen är större än 2 000 procent över en tid på tre år vilket i reda ...
 • Rovdjursföreningen bakom tiggarbrev fullt av tveksamheter 2014/08/11
  Efter att Rovdjursföreningen förlorat sitt årliga verksamhetsstöd från Naturvårdsverket om 1 miljon kronor och inte heller lyckats få pengar till projekt går föreningen ut med tiggarbrev. I mars stod det klart att Rovdjursföreningen inte skulle få det årliga verksamhetsbidraget om 1 miljon kronor från Naturvårdsverket. Enligt verket hade man prioriterat klimatet framför rovdjuren. För Rovdjursföreningen med ...
 • 38 får döda efter vargattack, Hedekas 2014/07/17
  Årets mest omfattande vargangrepp i Sverige inträffade under natten mot onsdag vid Ulkeröds gård utanför Hedekas. 38 tackor miste livet som en följd av vargattacken. Större vargangrepp med många döda tamdjur sker varje år även i Sverige. Fram till i onsdags var 22 får det mest omfattande angreppet under 2014. De två vargar som tog sig ...
 • Viktig betesmark väljs bort när vargen gör intåg 2014/07/08
  LRF Värmland redogör i en debattartikel om nuvarande och förväntad utveckling för djurhållande bönder i länet. Ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det ett mardrömsscenario, där viktiga marker väljs bort till förmån för de som är enklare att stängsla. Det har konstaterats gång på gång att betesmarker är centrala för upprätthållandet av den biologiska mångfalden. Artrikedomen på ...
 • 500 får dödade vid ett och samma tillfälle, Frankrike 2014/07/04
  I ett omfattande fall av panikflykt, dödsstörtade nästan 500 får över en klippa i södra Frankrike under onsdagskvällen. Orsaken till paniken är ännu inte klarlagd men givet vargsituationen generellt och andra fall av dödsstörtningar specifikt lutar det åt att det var en eller flera vargar som satte flocken av får i panik. Händelsen inträffade på fårens sommarbete, ...
 • 70 kvigor jagade av varg, 18 döda 2014/06/26
  Vargsituationen i Frankrike går från allvarlig till extrem. En lantbrukare i Haute-Savoie förlorade 18 kvigor i ett angrepp där en grupp om 70 kvigor jagades av varg. Med fler än 6 000 får vargdödade under 2013 är situationen mer än allvarlig för många lantbrukare i södra Frankrike. Nu ser utvecklingen ut att accelerera och bli än ...
 • ”Tivedenvarg” skjuten 2014/06/06
  En avkomma till de båda inplanterade vargarna i Tiveden har skjutits. Vargen fälldes under skyddsjakt i Jämtland, långt från Tiveden. Naturvårdsverket meddelar att en avkomma till de inplanterade vargarna i Tiveden fällts under en skyddsjakt i renbetesområde på gränsen mellan Jämtland och Dalarna. Vargen befann sig i kalvningsland för renskötseln och risken för allvarliga skador var ...
 • Rovdjursspårare en allt större kostnad för Västra Götaland 2014/06/04
  Västra Götaland avisera att de tio rovdjursspårare de har inte räcker till. Ytterligare två behövs för att täcka länets samtliga kommuner menar länsstyrelsen. Att spåra och kvalitetssäkra rovdjur blir i takt med stammarnas tillväxt en betydande arbetsinsats för respektive länsstyrelse. Västra Götaland har tio rovdjursspårare men det räcker inte till för att täcka upp länets alla ...
 • ”Inget känt vargpar” nytt säljargument av mäklare 2014/05/02
  Vid försäljning av  skogs- och lantbruksenheter används helt riktigt jakten som ett säljargument. Kunskaperna om att varg kraftigt försämrar möjligheterna till jakt är nu kända och avsaknaden av varg används då som säljargument. I ett aktuellt säljprospekt för en större skogsfastighet syns ett relativt nytt säljargument, nämligen ”inget känt vargpar i området”. Argumentet återfinns under rubriken ...
 • Svalt intresse för insamling till den fria vargen 2014/04/29
  Naturskyddsföreningen samlar inte enbart in pengar genom breda kampanjer utan låter även medlemmar starta egna insamlingsprojekt på internet. Intresset tycks dock svalt. Att Naturskyddsföreningen har god ekonomi och en stadig ström av intäkter ur allmänna skattemedel hindrar dem inte från att samla på sig mer pengar. De centrala och rikstäckande kampanjerna om hur man genom att ...
 • Halv miljon i extra stöd för ”inplanterade vargar” 2014/04/23
  Människor runt omkring Tiveden har sedan inplanteringen väntat på svar om ekonomisk ersättning. Sent omsider har Naturvårdsverket medgivit stöd om 500 000 kronor. Inplanteringen av två vargar i Tivedens nationalpark skapade en intressant debatt om ansvar, följder och ekonomisk ersättning. Inte för att vargarna i Tiveden gör större eller mindre skada än andra vargar utan för ...
 • 15-20 miljoner till rovdjursstängsel 2014 2014/04/09
  Jordbruksverket meddelar att de tar 15-20 miljoner av icke förbrukade medel ur landsbygdsprogrammet för att tillgodose behovet av rovdjursstängsel. Pengar som inte förbrukats under föregående programperiod i det så kallade landsbygdsprogrammet kommer att användas som bidrag till rovdjursstängel. Jordbruksverket meddelar att det handlar om 15-20 miljoner kronor som då i stället finns till hands under 2014. – ...
 • 241 miljoner i offentliga bidrag till Världsnaturfonden WWF 2014/03/27
  Stiftelsen Världsnaturfonden WWFs näst största intäktskälla är bidrag ur offentliga medel. På fem år bidrog staten med 241 miljoner kronor till den privata stiftelsen. Att djur- och naturskydd är verksamheter som omsätter stora pengar är kanske inte bekant för allmänheten. Vid en genomgång av den privata stiftelsen Världsnaturfonden WWFs årsredovisning från 2012 framkommer att stiftelsen omsatte ...
 • 343 miljoner i statliga bidrag till Naturskyddsföreningen 2014/03/21
  Naturskyddsföreningen erhöll under perioden 2007 till 2012 inte mindre än 343 miljoner kronor i bidrag från statliga myndigheter. Andelen statliga bidrag är kraftigt stigande. Vid en genomgång av den ideella miljöorganisationens årsredovisningar från 2007 till 2012 framträder bilden av en intresseorganisation där allt större del av finansieringen kommer via skattsedeln och inte via medlemmarnas avgifter. Per den ...
 • Naturskyddsföreningen fick 85 miljoner i statliga bidrag 2014/03/19
  Svenska Naturskyddsföreningen fick under 2012 inte mindre än 85 miljoner kronor i bidrag av staten. Det är nästan tre gånger så mycket som medlemsavgifterna om 32 miljoner bidrog med till verksamheten. Miljöorganisationer beskrivs oftast som ideella sammanslutningar helt utan vinstintressen. Denna beskrivning syftar främst till att friställa organisationerna från politiska eller industriella intressen som i någon ...
 • Rovdjursföreningen mister ytterligare bidrag 2014/03/19
  Rovdjursföreningen fick inte söka verksamhetsbidrag om en miljon kronor inför 2014. Inte heller ansökan om projektbidrag fick stöd av Naturvårdsverket. I förhållande till Rovdjursföreningens faktiska storlek har man genom åren haft imponerande ekonomiska krafter främst i form av bidrag från staten. Detta har bland annat lett till ett kansli med drygt fem heltidsanställda vilket får anses ...
 • Extrema åtgärder för att skydda sig mot varg, Frankrike 2014/03/17
    Fransk lantbrukspress redogör för läget inför den stundande betessäsongen. En fårfarmare är fast besluten om att inte förlora några får och har därför installerat två meter höga stängsel. I Brienne-le-Château, drygt 10 mil väster om Paris har vargen nu gjort sig hemmastadd. Det finns cirka 18 000 får i området och under 2013 förlorades 180 stycken ...
 • Rovdjursföreningen förlorar bidrag om 1 miljon 2014/03/03
  Svenska Rovdjursföreningen förlorar ett årligt bidrag om 1 miljon kronor. Detta efter att Naturvårdsverket valt att prioritera klimatfrågor inom vilka vargen inte ryms. Rovdjursföreningen med sina drygt 3 500 medlemmar ett jämförelsevis starkt kansli med 5,25 heltidsanställda enligt verksamhetsberättelsen 2012. En bidragande orsak till denna personalstyrka torde vara att föreningen tidigare fått bland annat verksamhetsbidrag från ...
 • Vargattacker ger viktminskning hos nötkalvar, USA 2014/01/28
  Sekundära effekter av vargattacker är svåra att ersätta. En rapport från Universitetet i Montana ger vägledning om faktiska förluster för lantbrukare. Tamboskap som dödats av varg ersätts vanligtvis av ansvariga myndigheter och beviset för förlusten är uppenbar i och med det döda djuret. Dock har det under många år förts fram kritik mot att de egentliga ...
 • Ekonomisk skada efter vargangrepp i Girov, Rumänien 2014/01/27
  Hungriga vargar orsakar ekonomisk skada även i Rumänien. Jägare har inte tillåtelse att skjuta fler än fyra vargar. Resten skall skrämmas bort. I nordöstra Rumänien i byn Girov har vargangrepp mot tamdjur överstigit det normala enligt vad mediaportalen Evz rapporterar i december 2013. Vargarna kommer från skogen och in i byn för att där förse sig ...
 • 677 kor vargdödade på 5 månader, Ryssland 2014/01/25
  Från september fram till årets slut dödades 677 nötkreatur av varg i sydöstra Sibirien. De ekonomiska skadorna beräknas till 11 miljoner rubel. Med en vargpopulation som omfattar uppskattningsvis 5 000 individer bör den årliga tillväxten vara allt mellan 800 och 1 000 vargar. Vargjakten som bedrevs under 2013 resulterade i 1 100 fällda djur vilket i ...
 • Länsstyrelsen vill avliva två vargar, Edsele 2014/01/07
  Två vargar uppehåller sig inom ett renskötselområde väster om Edsele. Ordnad renskötsel omöjlig varför skyddsjakt tillstyrks. Naturvårdsverket har den 2 januari 2014 begärt yttrande från Länsstyrelsen Västernorrlands angående en ansökan om skyddsjakt på två vargar, inom vinterbetesområdet väster om Edsele. Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt eftersom svårigheterna för rennäringen är stora. Berörd sameby har inte möjlighet att bedriva en ...
 • Varg sökte upp skogsarbetare, Gävleborg 2014/01/03
  En skogsarbetare som röjde ungskog i trakten av Ockelbo upptäckte plötsligt att han inte var ensam. Inom 10 meter stod en varg. Med fler vargar kommer fler möten som vi konstaterat med en allt mer återkommande frekvens. Skogsarbetare är naturligtvis givet sin arbetsplats mer utsatta än andra och vi har vid flera tillfällen fått återberättat om ...
 • Fler rovdjur ger dyrare renkött, Sverige 2014/01/03
  När nästan lika många renar som slaktas för köttproduktion tas av rovdjuren har en bristsituation uppstått som nu visar sig i dyrare kött i butiken. Rovdjurstrycket i Sverige går inte längre omärkt förbi även för konsumenter av livsmedel. Dagens Nyheter rapporterar om att en bristsituation uppstått inom rennäringen där efterfrågan på renkött överstiger tillgången vilket enligt ...
 • Häst dödad vid vargbesök ersätts med 9.600 kr 2013/12/02
  Länsstyrelsen i Örebro har beviljat ersättning för den häst som dog till följd av vargbesök i hagen. Hästen dog till följd av överansträngning. Ytterligare en häst i hagen skadades lindrigt. I slutet av juli tog sig en varg in i en hästhage i Hällefors. I hagen fanns två hästar varav den ena avled till följd av ...
 • 10 000 kronor till jaktlag för väl genomförd vargjakt 2013/11/25
  En sammanslutning av bönder och småbrukare i Norge har skänkt 10.000 kronor till lokala jägarna efter väl genomförd vargjakt. Den norska fårbonden Ole Petter Berget förlorade 23 lamm och fyra tackor till rovdjuren under sommaren. Efter att det lokala jaktlaget skjutit en varg och en järv tycker han att det är på sin plats med en ...
 • ”Vargskrämmande” lamor på rymmen 2013/11/25
  Aftonbladet rapporterade under lördagen att två lamor sprang fritt mellan Skurup och Lindby i Skåne. Våra misstankar om lamornas hemvist visade sig korrekta. Vittnen hade hört av sig till Aftonbladet om två lösa lamor som spatserade runt mellan Skurup och Lindby i Skåne. Polisen hade informerats om att lamorna mycket riktigt utgjorde en trafikfara och något ...
 • 98 får dödade av varg vid ett angrepp, Frankrike 2013/11/07
  Vargsituationen i Frankrike är desperat. Den utlysta jakten på varg går mycket trögt och bara i onsdags dödades nästan 100 får vid ett tillfälle. Efter en kraftigt ökande trend av vargangrepp beslöt sig myndigheterna att 24 vargar skulle skjutas. Jakten har dock gått mycket trögt trots stora insatser med många engagerade jägare. Att det är svårt ...
 • Skogsarbetare flydde från vargflock, Kanada 2013/10/28
  En skogsarbetare fick fly från en flock vargar under ett arbetspass. Det rapporterar myndigheten för säkerhet i skogen, Forest Safety Council i ett särskilt meddelande. I närheten av Merrit, British Columbia hade en timmertransport stannat för att lasta. Föraren befann sig cirka 100 meter från lastbilen när hon plötsligt omringas av 5 aggressiva vargar. Enligt uppgift ...
 • Älghund dödad och uppäten av vargar, Värmland 2013/10/17
  Under en representationsjakt i Värmland med många internationell gäster dödades och konsumerade en älghund. Gästerna undrade hur Sverige kunnat släppa problemet så långt. Norma är en stor och betydelsefull arbetsgivare i norra Värmland. Som tillverkare av ammunition för jakt- och sportskytte sysselsätter de mer än 160 personer i det lilla samhället Åmotfors. Årligen arrangeras många representationsjakter ...
 • 316 000 i ersättning för vargdödade alpackor, Värmland 2013/10/16
  Fem vargdödade alpackor belastar viltskadefonden med 316 000 kronor men Sven Persson menar att den egentliga förlusten är 500 000 kronor. SVT Värmlandsnytt rapporterar om att det uppmärksammade angreppet mot alpackor i Värmland nu kommit till den punkt då djurägaren skall ersättas för skadorna. Fem alpackor dödades vid angreppet i slutet av april och det stod ...
 • Nyhet om pengar till rovdjursstängsel ett missförstånd 2013/09/27
  Svensk Jakt rapporterar i sin nätupplaga att nyheten om att pengar till rovdjursstängsel skulle utgå är ett missförstånd. Eskil Erlandssons statssekreterare, Magnus Kindblom beklagar att han ”svarat mindre bra” på en fråga om pengar till rovdjursstängsel. – Jag fick en fråga som jag inte svarade så bra på, säger Kindblom till Svensk Jakt. Och pengar kommer att finnas ...
 • Inget mer stöd till rovdjursstängsel ur landsbygdsprogrammet 2013/09/27
  Pengar ur landsbygdsprogrammet föreslås fortsättningsvis inte vara tillgängliga för de som söker stöd till rovdjursstängsel. Det är innebörden i Jourdbruksverkets nya förslag inför kommande budgetperiod. SVT rapporterar lokalt från Skåne med rubriken ”Slut med stöd till rovdjursstängsel” vilket i praktiken är sant men den bakomliggande orsaken är en annan än man först kan tro. Pengar till ...
 • 2 mil vargstängsel till en kostnad av 1,7 miljoner 2013/09/26
  Näsbyholm gods stängslar nu mot varg. Kostnaden för de nära 20 kilometer som skall stängslas uppgår till 1,7 miljoner. Till detta kommer årligt underhåll. Efter ett omfattande vargangrepp i oktober förra året genomför Näsbyholms gods nu ett digert arbete med rovdjursavvisande stängsel. Sammanlagt handlar det om 20 kilometer strömförande 5-trådigt stängsel som skall hållas väl sträckt ...
 • Halverad vargstam gav halverade skador, Estland 2013/09/16
  Efter att ha upplevt skadorna som allt för omfattande beslutade Estland vintern 2011 om att vargstammen skulle halveras. Resultatet blev föga överraskande också halverade skador. Under 2011 började estniska djurhållande bönder rapportera att skadorna nått kritiska nivåer. Kritiken nådde myndigheterna som i november samma år beslutade om att vargstammen skulle halveras och att något fler än ...
 • Slutar med kor efter två vargangrepp, Värmland 2013/09/16
  Något som fortfarande är ovanligt i Sverige men desto vanligare i andra delar av världen är vargangrepp mot kor. Gustaf Thelin, utanför Karlstad har drabbats två gånger och ger nu upp verksamheten. Värmlands Folkblad rapporterar om ännu en attack mot kor utanför Karlstad. Drabbade djurägaren, Gustaf Thelin har tröttnat och säger att han avser lägga ned ...

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se